Książka „CzwartePrzykazanie.pl”

30 sierpnia 2013

Okładka ksiazkaKsiążka „CzwartePrzykazanie.pl” powstała dzięki współpracy Instytutu Łukasiewicza i Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia w Opolu. Publikacja to odpowiedź dla tych, którzy mając trzydzieści, czterdzieści i pięćdziesiąt lat, zadają sobie trudne pytania dotyczące starzenia się rodziców. Książka opowiada o tym, jak układać relacje między pokoleniami i zapewnić rodzicom dobrą i spokojną starość. Przybliżeniu różnych aspektów starzenia służą wywiady z ekspertami. Autorom, Iwonie Schymalli i Maciejowi Zdziarskiemu, udało się uzyskać kompetentne i użyteczne wskazówki, z których naprawdę warto skorzystać. Rozmówcy „CzwartegoPrzykazania.pl” mówią o sprawach dotyczących opieki nad osobami starszymi, troski o ich zdrowie, a także możliwości zadbania o lepszą jakość ich życia. Publikacja przygotowana we współpracy z Diecezją Opolską będzie dostępna we wszystkich parafiach Opolszczyzny już od września 2013 roku.

Autorami książki „CzwartePrzykazanie.pl” są Iwona Schymalla i Maciej Zdziarski. Iwona Schymalla jest wieloletnią dziennikarką i prezenterką Telewizji Polskiej. Zajmowała się m.in. problematyką zdrowotną oraz religijną. W roku 1998 otrzymała nagrodę Wiktora Publiczności. Od 1997 r. prowadziła relacje z wszystkich pielgrzymek papieża Jana Pawła II do Polski. Maciej Zdziarski jest dziennikarzem radiowym i telewizyjnym, działaczem społecznym. Opublikował książki „StarsiRodzice.pl. Recepty na dobrą starość” oraz „OswoićStarość.pl”. Kieruje ogólnopolską kampanią „Postaw na rodzinę!”, pełni funkcję prezesa Instytutu Łukasiewicza.

Zdjecie

Cykl wywiadów do książki „CzwartePrzykazanie.pl” otwiera rozmowa z ks. bp dr hab. Andrzejem Czają, ordynariuszem opolskim. Ksiądz Biskup podkreśla wagę chrześcijańskich wartości i odpowiedniego wychowania jako mocnego filaru życia rodzin i budowania relacji międzypokoleniowej. Wywiadów udzielili wybitni lekarze, m.in. prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki, krajowy konsultant ds. geriatrii, dr hab. med. Tomasz Zdrojewski, przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. Andrzej Milewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. O dylematach moralnych związanych z koniecznością zapewnienia stałej opieki chorym rodzicom, zwłaszcza w kontekście wiary, mówi prof. dr hab. Stanisława Steuden, psycholog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Współpraca z Diecezjalną Fundacją Ochrony Życia w Opolu pozwoliła poszerzyć publikację m.in. o rozmowę na temat historii i misji Domu Matki i Dziecka. O działalności Fundacji, a szczególnie o samym Domu, opowiada ks. dr Jerzy Dzierżanowski, dyrektor DFOŻ.

Książki „CzwartePrzykazanie.pl” nie można traktować  jako poradnika o relacjach ze starzejącymi się rodzicami. Publikacja ma służyć informacją, podpowiedzią, czasem sugestią. Proponować recepty, ale ze świadomością, że nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Autorzy o pomoc w formułowaniu podpowiedzi poprosiliśmy ekspertów z różnych dziedzin nauki – od geriatrii i gerontologii, przez psychologię i socjologię, do kultury fizycznej. Każdy z rozmówców uczy czegoś nowego. Do tomu zostały włączone rozmowy zamieszczone we wcześniejszych książkach współautora tej publikacji, Macieja Zdziarskiego – „StarsiRodzice.pl. Recepty na dobrą starość” i „OswoićStarość.pl”.

Jednym z kluczowych zadań publikacji „CzwartePrzykazanie.pl” jest pomoc w odnajdywaniu takich rozwiązań, by przedstawiciele różnych pokoleń starzejącego się społeczeństwa nawzajem mogli od siebie czerpać i obdarowywać się doświadczeniami oraz wsparciem. Przesłanie o bezcennym charakterze wymiany międzypokoleniowej płynące z tej książki jest wkładem w rozwój idei Specjalnej Strefy Demograficznej na Opolszczyźnie.